Optimale kwaliteit, professionaliteit en veiligheid

All Works At Height streeft naar optimale kwaliteit, professionaliteit en veiligheid. Hier worden geen toegevingen op gedaan. Daarom hebben we ervoor gekozen om te investeren in de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem dat ISO 9001:2008 gecertificeerd is. Hierdoor zijn we in staat om continu de kwaliteit van onze dienstverlening en producten te monitoren en indien nodig onmiddellijk bij te sturen. All Works At Heigt streeft ernaar om onze organisatie en dienstverlening voortdurend te optimaliseren. Het kwaliteitssysteem is daar om niet alleen op borging gericht maar vooral op verbetering.

Onze werken houden altijd een zeker risico in omwille van de locatie van de werkplek of het uit te voeren werk. Onze opdrachtgevers mogen er echter op vertrouwen dat het door hun uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat alle aspecten van veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar gebracht worden, getuige daarvan is onze VCA* accreditatie.

Het grootste bezit van All Works At Heigt zijn onze mensen. We kunnen voor onze dagelijkse werking putten uit een multidisciplinaire groep van eigen personeel die continu getraind en ondersteund wordt door een team van professionals: project managers, backoffice support, planner, QHSE manager, technisch manager en twee ervaren hands-on zaakvoerders.